טופס הצטרפות ללשכת
סוכני הביטוח בישראל

1

פרטים אישיים

2

פרטי סוכן

3

תשלום

הריני מבקש/ת לקבלני כחבר/ה בלשכת סוכני ביטוח בישראל
החל מתאריך 01.06.2023
{{ form.errors.get('first_name') }}
{{ form.errors.get('last_name') }}
אנחנו רוצים לדעת לאיזה קבוצה אתה משתייך, סוכן צעיר או סוכן וותיק, הלשכה עוסקת בחיבור בין דורי, בין סוכנים שרוצים למכור את התיק לדור הבא של סוכני הביטוח, להכשיר סוכנים חדשים בהתמחות, או ליזום שיתופי פעולה. הוראות לגזירה ובחירת תמונה
{{ form.errors.get('birth_date') }}
{{ form.errors.get('id_number') }}
{{ form.errors.get('phone') }}
{{ form.errors.get('email') }}
{{ form.errors.get('gender') }}
אנחנו רוצים לדעת אם יש לך קרובי משפחה בלשכה, בני משפחה זוכים להנחה בדמי החבר השנתיים
{{ form.errors.get('marital_status') }}
{{ form.errors.get('children') }}
{{ form.errors.get('city') }}
{{ form.errors.get('address') }}
הוסף כתובת למשלוח דואר:
{{ form.errors.get('mail_to_type') }}
{{ form.errors.get('office_name') }}
{{ form.errors.get('branch') }}
לאיזה סניף אתה מצטרף? בכל מחוז וסניף מתקיימים ימי עיון מקצועיים המיועדים לחברי הסניף. הוראות לגזירה ובחירת תמונה
{{ form.errors.get('branch_name') }}
{{ form.errors.get('branch') }}
{{ form.errors.get('how_got_here') }}
חשוב לנו לדעת שאתה אכן סוכן בעל רישיון בתוקף. כאשר אתה מצטרף ללשכה אתה מקבל תו איכות, הידע שתצבור בימי העיון, ההכשרות והכנסים נותנים לך יתרון אדיר על סוכנים שאינם חברי לשכה, חשוב לנו לדעת שאתה אכן סוכן .
{{ form.errors.get('first_time_licence') }}
אנחנו רוצים לדעת אם יש לך קרובי משפחה בלשכה, בני משפחה זוכים להנחה בדמי החבר השנתיים
קירבה לחבר לשכה
{{ form.errors.get('proximity') }}
היית בעבר חבר בלשכה
{{ form.errors.get('used_to_be_member') }}
שייך לבית סוכן
{{ form.errors.get('used_as_agency') }}
מועדון ה MDRT הוא ארגון עילית עולמי של סוכני הביטוח בתחום החיים והפנסיה , לפרטים נוספים והצטרפות למועדון לחץ/י כאן
{{ form.errors.get('mdrt') }}
{{ form.errors.get('clu') }}
{{ form.errors.get('insurance_ba') }}
{{ form.errors.get('other_ba') }}
באיזה ענף ביטוח הנך עוסק/ת:
חשוב לנו לדעת באיזה תחום אתה עוסק, ולעניין אותך בפעילות הרלוונטית אליך, החל מועדות מקצועיות בתחומים שונים, כנסים וימי עיון ועוד ועוד, הוראות לגזירה ובחירת תמונה
{{ form.errors.get('elementary') }}
{{ form.errors.get('pension') }}
{{ form.errors.get('sea') }}
חברות הביטוח איתם אתה עובד:
לפי החברות שתסמן נוכל להפיק לך כרטיס חבר לשכה אחד שיאפשר כניסה לכל משרדי חברות הביטוח אתם אתה עובד. אישור הכניסה מותנה באישור חברות הביטוח לקריאה נוספת לחץ/י כאן
{{ form.errors.get('ayalon') }}
{{ form.errors.get('hachshara') }}
{{ form.errors.get('harel') }}
{{ form.errors.get('fenix') }}
{{ form.errors.get('klal') }}
{{ form.errors.get('migdal') }}
{{ form.errors.get('menora') }}
{{ form.errors.get('shoomra') }}
{{ form.errors.get('aig') }}
{{ form.errors.get('haklai') }}
{{ form.errors.get('shirbit') }}
{{ form.errors.get('another_area') }}
ציין שמות 2 סוכני ביטוח חברי הלשכה שהנך מכיר/ה
{{ form.errors.get('known_agent_1') }}
{{ form.errors.get('known_agent_2') }}
{{ form.errors.get('agent_diploma') }}
צרף לנו תמונה, אנחנו רוצים להפיק לך כרטיס חבר על גביו תופיע התמונה הוראות לגזירה ובחירת תמונה
{{ form.errors.get('photo') }}

* עלות הפקה חוזרת של כרטיס היא 50₪

{{ form.errors.get('conditions') }}
תאריך 01.06.2023
חתימת חבר
{{ form.errors.get('signature') }}
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי